Khu TT3: Tổng diện tích: 16.533m2
+ Có 48 lô chia làm 4 khu.
- Khu A có 12 lô, diện tích: 220m2 song lập và 280 - 310m2 đơn lập.
+ Một mặt đường nội 11,5m, mặt đường30m và đường đôi 42m.
+ Giá gốc 48.6 - 51 triệu/m2
- Khu B có 12 lô, diện tích: 220m2/lô.
+ Mặt đường Nguyễn Hữu Thọ 30m và mặt đường nội bộ 11,5m.
+ Giá gốc 48,5 - 53 triệu/m2.
- Khu C có 12 lô, diện tích: 220m2 song lập và 280 – 308m2 đơn lập.
+ Đường 15,5 và 11,5m gốc 46,5 – 48.5 tr/m2.
- Khu D có 12 lô, diện tích: 220m2 song lập và 267 – 304m2 đơn lập.
+ Mặt đường 15,5 và 11,5.
+ Giá gốc gốc 46,5 – 48.5 tr/m2.
+ Chuẩn bị ra HĐMB.

Mr Soạn : 0987.626.697

Email : soan.hebico@gmail

https://sites.google.com/site/chungc...pthaplinhdham/
https://sites.google.com/site/mobanb...aynamlinhdham/
https://sites.google.com/site/chungc...ndhaolinhdham/
https://sites.google.com/site/mobanb...taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/chungc...taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/chungcun04chudautumoban/
https://sites.google.com/site/chungcud1ct2linhdamhud8/
https://sites.google.com/site/banbietthutaynamlinhdham/
https://sites.google.com/site/nhaoxahoitaynamlinhdham/
https://sites.google.com/site/bietthutaynamholinhdham/
https://sites.google.com/site/bietthutt1taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/bietthutt2taynamlinhham/
https://sites.google.com/site/bietthutt3taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/bietthutt4taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/bietthutt5taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/bietthutt6taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/mobanchungcuskyview/
https://sites.google.com/site/chungcuthunhapthaphud/
https://sites.google.com/site/chungcuthunhapthapbic/
https://sites.google.com/site/vp5bandhaolinhdham/
https://sites.google.com/site/nhaoxahoilinhdham/
http://bietthutaynamlinhdam.bizwebvietnam.com/
https://sites.google.com/site/chungcud1ct2hud8/
https://sites.google.com/site/bietthulinhdam/
https://sites.google.com/site/chungcud1ct2/
http://hebico.com.vn/

biệt thự linh đàm,biet thu linh dam,biệt thự tây nam linh đàm,biet thu tay nam linh dam,bán biệt thự tây nam linh đàm,ban biet thu tay nam linh dam,dự án tây nam linh đàm,du an tay nam linh dam,khu đô thị mới tây nam linh đàm,khu do thi moi tay nam linh dam,biệt thự tt1 tây nam linh đàm,biet thu tt1 tay nam linh dam,biệt thự tt2 tây nam linh đàm,biet thu tt2 tay nam linh dam,biet thự tt3 tây nam linh đàm,biet thu tt3 tay nam linh dam,biệt thự tt4 tây nam linh đàm,biet thu tt4 tay nam linh dam,biệt thự tt5 tây nam linh đàm,biet thu tt5 tay nam linh dam,biệt thự tt6 tây nam linh đàm,biet thu tt6 tay nam linh dam,mua biệt thự tây nam linh đàm,mua biet thu tay nam linh dam,tt1 tây nam linh đàm, tt1 tay nam linh dam,tt2 tây nam linh đàm, tt2 tay nam linh dam, tt3 tây nam linh đàm, tt3 tay nam linh dam, tt4 tây nam linh đàm, tt4 tay nam linh dam, tt5 tây nam linh đàm, tt5 tay nam linh dam, tt6 tây nam linh đàm, tt6 tay nam linh dam,