LươngThành-mobile

297/29a lê văn sỹ f13 q3
Di động : 0933342738
dịch vụ sửa chữa iphone - ipod - ipad lấy liền
thời gian lấy từ 30 phút đến 3 giờ ngồi chơi đợi lấy
thay ic nguồn, sửa sóng, thay wifi, thay màn hình, thay rung, chuông, loa, mic... các loại máy iphone, nokia, sony,sam sung, gl


hot hot dịch vụ sửa chữa iphone5 lấy liền
thay màn hình mới ....................giá 3000k
thay rung...................................giá 300k
thay chuông................................giá 300k
thay mic......................................giá 300k
thay camera ................................giá 300k
những lỗi ko có trong bảng báo giá vui lòng liên hệ trự tiếp
Dịch vụ iphone4s lấy liền
máy mất nguồn ....................................giá 1500k (thời gian chờ 1h-3h)
treo cáp đĩa ..........................................giá 1500k
(thời gian chờ 1ngày-7ngày lỗi chip a5)
Thay màn hình mới ............................giá 700k ( thời gian chờ 30 phút )
thay wifi.............................................. giá 900k ( thời gian chờ 1h- 3h)
thay pin mới ....................................giá 300k ( thời gian chờ 15' - 45')
thay loa...........................................giá 100k ( thời gian chờ 15'- 45')
thay rung..........................................giá 150k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay chuông......................................giá 200k ( thời gian chờ 15'- 45')
thay mic...........................................giá 300k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay camera......................................giá 200k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay nắp lưng.....................................giá 200k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay nút home.....................................giá 200k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay cảm biến .....................................giá 200k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay nút nguồn ...................................giá 200k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay chân sạc.......................................giá 200k
( thời gian chờ 15'- 45')
sửa sóng............................................g iá 700k-1200k
( thời gian chờ 1h-3h)
nâng cấp phần mềm................................giá 100k
máy treo táo- treo cáp lỗi phần mềm................giá 100k
máy hư chuông, loa, mic, đèn, rung, nút home lỗi phần cứng giá sửa là 500k/1lỗi
( thời gian chờ 15'- 45')
những lỗi ko có trong bảng báo giá vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi
Dịch vụ iphone4
lấy liền thay ic nguồn......................giá 1200k
thay cặp qt..........................giá 1700k
(thời gian chờ 1 ngày)
máy mất nguồn.................................giá 1200k
(thời gian chờ 1h-3h)
treo cáp đĩa ......................................giá 1000k
(thời gian chớ 1h-3h)
thay wifi.............................................g iá 800k
(thời gian chờ 1h-3h)
thay màn hình mới ............................giá 700k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay pin mới.......................................giá 250k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay nắp lưng mới .............................giá 200k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay loa.............................................gi á100k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay rung ..........................................giá 100k
( thời gian chờ 15'- 4 5')
thay chuông .......................................giá 200k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay mic .............................................giá 200k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay nút home ....................................giá 150k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay cảm biến .....................................giá 200k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay camera .........................................giá 200k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay chân sạc........................................giá 200k
( thời gian chờ 15'- 45')
thay nút nguồn ......................................giá 200k
( thời gian chờ 15'- 45')
máy mất sóng .........................................giá 700k-1200k ( thời gian chờ 1h-3h)
nâng cấp phần mềm..............................giá 100k
sửa lỗi phần mềm ..................................giá 100k
unlock phần mềm ...................................giá 100k
những lỗi phần cứng hư chuông, loa, mic, rung, mất đèn, nút home giá 500k/1lỗi.
những lổi ko có trong bảng báo giá vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôiDịch vụ iphone 3gs lấy liền thay màn hình ......................giá 400k(zin)
thay ic nguồn .......................giá 600k (lấy liền trong 30 phút)
unlock phần cứng...............giá 300k
( lấy liền từ 1h-3h)
noall.........................................giá 300k

thay cảm ứng ........................giá 200k

thay zon.................................giá 150k
thay nút home........................giá 100k
thay nút nguồn ......................giá 150k
thay mic .................................giá 100k
thay rung.................................giá 100k
thay vỏ ....................................giá 250k
thay pin ..................................giá 250k
thay loa ...................................giá 100k
thay cảm biến ..........................giá 100k
máy mất nguồn..............................giá 800k
máy mất sóng ..............................giá 500k-800k
nâng cấp phần mềm....................giá 100k
sửa lỗi phần mềm........................giá 100k
những lỗi phần cứng loa, rung, chuông, mic 300k/1 lỗi
những lỗi ko có trong bảng báo giá vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôiDịch vụ sửa chữa ipod touch gen 4 lấy liền
thay màn hình........................................giá 500k
thay nút home........................................giá 100k
thay nút nguồn ...................................... giá 100k
thay chân sạc .........................................giá 200k
thay loa............................................... ....giá 100k
thay ic wifi .............................................giá 300k
thay ic nguồn..........................................g iá 300k
thay vỏ .................................................. .giá 350k
thay pin............................................... ...giá 200k
nâng cấp phần mềm ..............................giá 50k
sửa lỗi phần mềm ..................................giá 50k
thay camera...........................................g iá 100k

những lỗi ko có trong bảng báo giá vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi
Dịch vụ sửa chữa ipod touch gen3

thay màn hình.......................................giá 250k
thay cảm ứng có lun ron + nút home........................giá 250k
cảm ứng ko có ron.................................giá 200k
thay nút hòme........................................giá 100k
thay nút nguồn.......................................giá 100k
thay ic nguồn .......................................giá 300k
thay wifi.............................................. .....giá 300k
thay pin............................................... ......giá 200k
thay nắp lứng ...........................................giá 300k
nâng cấp phần mềm...................................giá 50k
sửa lổi phần mềm ....................................giá 50k

những lỗi ko có trong bảng báo giá vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi
báo sửa chữ
a ipad
hư nguồn ... ipad1/ ipad2/ ipad3 ................giá ..1500k/ 2500k/ 2500k
hư sóng 3g ipad1/ ipad2/ ipad3 ..................giá ..800k -1200k
hư wifi....... ipad1/ ipad2/ ipad3 ..................giá 1500k/ 2500k/ 2500k
hư cảm ứng ipad1/ ipad2/ ipad3...................giá 800k/ 1500k/ 1200k
no all.......... ipad1/ ipad2/ ipad3...................giá 1000k/ 1500k/ 1500k
màn hình.... ipad1/ ipad2/ ipad3....................giá......./1500k/1500k
hư nút home.............................................. ..............giá 200k
hư nút nguồn .................................................. .......giá 200k
hư sạc............................................. ......................giá 200k
nâng cấp và sửa lỗi phần mềm................................. giá 100k

thay màn hình .............ipad1/ipad2/ ipad3/ipad4/ ipad mini................giá ???
thay cảm ứng .............ipad1/ipad2/ipad3/ipad4/ipad mini...................giá ???
những lỗi không có trong bảng báo giá vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi
***lưu ý:giá có thể thay đổi theo thị trường, theo ngày. chúng tôi sẽ báo giá chính xác sau khi kiểm tra máy