0935.22.79.79
Độ nét,chuẩn của e nó chán k phải quảng cáo
Giá ra đi la 18.000.000
AE có nhu cầu call:0965.24.24.24
Thanks !