Bán chung cư số 7 trần phú Hà Đông.
Căn 01 tầng 8, 16, 19 DT 132m2 thiết kế 3 PN, 3 WC giá 17 triệu/m2.
Căn 02 tầng 19 và tầng 7 diện tích 70.63m2, thiết kế 2 PN, 2 WC, giá 20 triệu/m2.
Căn 03 tầng 17 DT 71,97m2 thiết kế 2 PN, 2 WC giá 21 triệu/m2.
Căn 04 tầng 9 DT 88.89m2 thiết kế 2 PN, 2 WC giá 18 triệu/m2.
Căn 05 tầng 10, DT 85m2 thiết kế 2 PN, 2 WC giá 19 triệu/m2.
Tòa nhà đã đi vào sử dụng. Liên hệ: Chủ đầu tư Công ty CPTM Hà Tây Tell: Thanh Sơn 0904335015