Bán vài thanh Ram laptop hàng tháo máy đang xài tốt cho anh em nào cần:
1-Ram 2G/800 giá 350k
2-Ram 2G/1333 giá 200k
3-Ram 4G/133 giá 450k
Tất cả đều bh 1 tháng
Anh em có nhu cầu liên hệ mình