Tìm 09xy.100.122 mạng viettel. Chấp nhận giá cao.
Bác nào có liên hệ chữ ký!