0969.810.333
0969.817.333
0969.780.333
0969.806.333

0969.824.333

Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 3 chương trình khuyến mãi:

1. CTKM 1:
- Ngoài cước thuê bao tháng, KH chỉ cần đóng thêm 50.000đ/tháng sẽ được miễn phí 300 phút gọi nội mạng/tháng trong 18 tháng tính từ tháng hòa mạng (KM đến hết tháng 08/2014 ). KM áp dụng từ 0h – 24h hàng ngày.

2.CTKM2:
- Ngoài cước thuê bao tháng, KH chỉ cần đóng thêm 100.000đ/tháng sẽ được miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng/tháng trong 18 tháng tính từ tháng hòa mạng (KM đến hết tháng 08/2014). KM áp dụng từ 0h – 24h hàng ngày.

3.CTKM3:
- Phi tham gia CTKM: Ngoài cước thuê bao tháng, KH chỉ cần đóng thêm 200.000đ/tháng.
- Ưu đãi:
o Miễn phí 10 phút/ gọi nội mạng (không giới hạn tổng số phút miễn phí trong tháng). Khuyến mại trong 18 tháng tính từ tháng hòa mạng (KM đến hết tháng 08/2014). KM áp dụng từ 0h – 24h hàng ngày;

o Miễn phí cước thuê bao dịch vụ Imuzik 2G (trị giá 9.000đ/tháng) và dịch vụ MCA (5.500đ/tháng) trong 3 tháng tinh từ tháng hòa mạng/chuyển đổi sang TBTS (khuyến mãi cước thuê bao Imuzik, MCA sẽ trừ off line vào cuối tháng) => Hết 3 tháng khuyến mãi, hệ thống sẽ tự hủy dịch vụ Imuzik và MCA của KH ( KH phải chủ động đăng ký lại nếu có nhu cầu sử dụng)

ü Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động đăng ký dịch vụ Imuzik và MCA cho KH (đăng ký vào ngày hôm sau ngày hòa mạng).

THỦ TỤC: CMNDỞ ĐÀ NẴNG
LH: 0966 666 289