bác nào có úp lên . cho giá để em chốt trên toppic lun nhé
...........................