0945.666611
0945.666622

Giá 5tr/cặp, sim nguyên kit