cần bán gà điều bông win 9cái đang còn tang giá 1triêu500 , gà điều mật zin bổn lì nhạy cựa giá 800,2 con đều nặng 8,6g ,vì ko bit up hình ,ae cần tới nhà xem ,bao xổ thik thì mua,vui vẻ xem gà 220/150/29 lê văn sỷ f14 q3 ngay cầu lê văn sỷ wẹo vào ,dt 0907168538 mình tên đăng