mình cần bán 1gà điều bông nặng 8,6g win 9cái,giá 1,5triệu hiện đang còn tang ; 2 gà điều chân vàng thao có phủ địa nặng 8,6g bổn lì nhạy cựa giá 800 ,mính mới lên 5giay nên ko bit up hình ae thông cảm,ae cần xin liên hệ 0907168538 xem gà tại q3 220/150/29 lê văn sỷ f14 q3 .đăng