Mình cần tim sim taxi 10 số đuôi 74 74 74.
( Cái mấy hôm trước thấy có người rao 0964747474 12tr mà chưa có tiền, bây giờ có thì tìm ko ra bài đó nữa
)
Vậy bạn nào đang có thì báo thì báo cho mình theo số 0975 345 333 (SMS) nhé