mình tìm mua 1 đôi dr 11 vòng tròn size 6 đế mòn 1 chút cũng được dép nào tiền đó, ai có liên hệ mình số 0906888375 nhật 28t