Do không người chăm sóc, cần thanh lý gấp hơn 170 gốc Mai tứ quý có bộ đế tuyệt đẹp " (xem hình)
http://www.flickr.com/photos/29474219@N08/9186484828/
Đã nuôi xuống đất được 1 năm rưỡi , ra cành, ngọn tốt, chỉ cần đem về là Tết 2014 bán ngay - Không thì ghép, sang năm 2014 bán 2tr/cây!!!!
http://www.flickr.com/photos/29474219@N08/9184261949/
http://www.flickr.com/photos/29474219@N08/9184259261/
http://www.flickr.com/photos/29474219@N08/9184267735/
Liên hệ xem vườn: Đăng - 0949 823347