096.994.0000
Giá 5tr2 ( giá tham khảo )
Sim đã kít ( Nếu có nhu cầu đóng kít cũng oke luôn )
Call : 096.994.0000