TOPIC

VINA 0915 GIÁ RẺ

+ Chỉ bán sim trả trước
+ Vào tên chính chủ
+ Call 0935 888 000
Bán hàng : Lan Anh

( Thắc mắc khác quý khách vui lòng liên hệ theo chữ ký )

VUI LÒNG CALL ĐỂ CHECK SỐ

%%-**==%%-**==%%-**==%%-**==

0915.19.2822 = 170,000
0915.203.292 = 140,000
0915.203.357 = 210,000
0915.192.797 = 260,000
0915.207.565 = 170,000
0915.205.357 = 190,000
0915.205.313 = 170,000
0915.193.080 = 170,000
0915.205.313 = 170,000
0915.205.161 = 140,000
0915.19.3033 = 140,000
0915.203.292 = 140,000
0915.192.892 = 190,000
0915.207.911 = 150,000
0915.20.8182 = 150,000
0915.207.838 = 190,000
0915.189.321 = 140,000
0915.189.313 = 170,000
0915.189.311 = 170,000
0915.198.313 = 170,000
0915.19.8595 = 250,000
0915.189.550 = 150,000
0915.189.551 = 140,000
0915.189.633 = 210,000
01679.28.38.88 = 390,000
01.6868.04.888 = 390,000
01.666.045.888 = 390,000
01.666.094.888 = 390,000
01.666.052.999 = 390,000
01.666.049.888 = 390,00
0

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ theo chữ kí