đăng lại 2/7
đăng lại lồng mi mái đã bán còn lồng mi trống 1t

quyết định cho đi con mái cuối cùng luôn chim chuyền 2 mùa gặp người hay trống đều rung cánh xòe hết bản rất dạn bổi mới vê chịu liền
có clip xem em nó ve trai nè giá 1t2 cả lồng về

mình ở tân phú 0908 33 8873