Watchguard Firewall and Mail, Web Protection – www.ntt-vietnam.com
Watchguard Solutions: Firewall, Mail, Web Protection –NTT Corporation
Kiến trúc của sản phẩm WatchGuard là bảo mật tất cả trong một (all-in-one):
www.watchguard.com
Firewall: thiết bị tường lửa.
SSL và IPSEC VPN: bảo mật cho VPN.
WebBloker: giới hạn những trang web nào người dùng có thể truy cập kể cả ngăn chặn những nguy cơ từ giao thức HTTPS.
SpamBlocker: ngăn chặn spam.
Gateway Anti-Virus (GAV): quét virus ngay tại cổng mạng.
Intrusion Prevention Service (IPS): phát hiện và phòng chống các cuộc tấn công, xâm nhập.
Reputation Enabled Defense: xác định độ an toàn của một IP, domain. Đối với những domain là nguồn phát tán spam, virus… sẽ bị tường lửa Watchguard ngăn chặn ngay, mà không quét những bước tiếp theo, đảm bảo performance mạng.
Vào trang http://www.reputationauthority.org để xác định độ an toàn của một IP và domain.
Application Control: Ngăn chặn, hoặc cho phép những ứng dụng người dùng truy cập.
Ví dụ đối với trang www.facebook.com thiết bị tường lửa Watchguard có thể chặn việc upload photo, tải video, game trên facebook, Edit profile… mà không phải loại tường lửa nào cũng có thể làm được.
Vào trang http://www.watchguard.com/support/security-portal/ để tham khảo những ứng dụng mà thiết bị có thể chặn.
Tường lửa đa chức năng XTM:
+ XTM 2 series.
+ XTM 5 series.
+ XTM 8 series.
+ XTM 1050 series.
Vào trang NTT Corporation:
www.ntt-vietnam.com
www.allinone.com.vn
Liên hệ Mr. Chương Nếu muốn test hay demo để tham khảo tính năng Watchguard.
Sales Project Leader
Email : chuong.do@ntt-vietnam.com
Skype: dohoangchuong1988
Phone: (08) 3 514 0663
[IMG]file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image001.png[/IMG]
NEW TECHNOLOGY TELECOMMUNICATIONS CORPORATION (NTT) ®

Head Office &
SI Center:
Add: 1stFloor, Tien Thinh Building, 135B Dien Bien Phu St, Binh Thanh Dist, HCMC
Website: www.ntt-vietnam.com
Tel : 08-3 514 0663
Fax : 08-6255 6604
NTT Customer Service Center
All In One Product & Distribution:
Add: 6th Floor, Fimexco Office Building, 231-233 Le Thanh Ton St , Dist 1, HCMC
Website: www.allinone.com.vn
Tel : 08-3 514 0665
Fax : 08-6255 6604
All In One Service Co., Ltd
(A member of NTT Corporation)
Add: 3rd Floor, Tien Thinh Building, 135B Dien Bien Phu St, Binh Thanh Dist, HCMC
Website : www.aioservice.com.vn
Tel : 08-3 514 0822
Fax : 08-6255 6604