Sim nguyên kit , ít sử dụng ::


)


096 389 7777
24T


Thanks