0944.814.113
0947.113.814

Giá: 3,000k/cặp--lẻ call

Call chữ ký nếu có nhu cầu.