Tứ Quý trả trước: 0974.28.9999 (7x4=28.9999, Thoát Tử. Mãi Phát sinh Tứ Quý, kích hoạt ngày 12/12/2012, tài khoản còn 600n) giá 45tr.
Lh: 0904397577