sim nguyên kít để mãi mãi
096.960.2000
0966.40.20.00
0976.329.000
0962.084.000
096.3395.000

5em = 1tr5
call chốt

0989.486.686