‿‿
MS2:
‿‿
MS4:
‿‿
MS6: mẫu này inox màu xám đậm nhìn bụi bụi xinh lắm
‿‿
‿‿
‿‿
‿‿
MS10:
‿‿
MS12-13:
‿‿
MS16: mẫu này xích nhỏ & nhuyễn, các mắt xích lồng vào nhau, phối pha lê Áo Swarovski
‿‿
MS17:
‿‿
MS19:
‿‿
MS21:
‿‿
MS23:
‿‿
MS25:
‿‿
MS27:
‿‿
MS29:
‿‿
MS33:
‿‿
MS36:
‿‿
MS38-39: mẫu này khóa cài & khóa nam châm là xi inox nhưng sáng rất lâu, khó bị đen lắm
‿‿
MS40:
‿‿