Máy mua mói full box , dùng để backup nhung rất ít chụp, thường xuyên đe tủ chống ẩm, nay bán lại cho Bác nào cần hoặc giao lưu nikon v1
Xin Liên hệ Tôn 0908271427 , 70 Lê Văn Việt, Hiệp phú Q 9 .