em có con tam hoa 888 đầu cực đẹp 098 của VT bác nào kết dùng nước cao call em 0978192222

em nó đây: 098.564.5999