có mấy con gà cần bán. ae xem được alo 0903077482 gặp hiệp ở q9. gà nào giá đó, không bán gà bể, hình chụp không được đẹp gà ở ngoài đẹp hơn nhiều nha ae
ms 1:
điều chân vàng, gà lai, 10 tháng gà, chân 2 hàng trơn hậu độ tốt, chân có bớt xanh, trạng 2kg150 hiện tại hơi ốm 2kg, hình lông lớn, mới xuống lông chưa vô nghệ
tình trạng : zin 100%
lối đá : ae đem gà wa xổ để biết
giá 1tr2
http://s1140.photobucket.com/user/hi...ml?sort=3&o=10
http://s1140.photobucket.com/user/hi...ml?sort=3&o=11
http://s1140.photobucket.com/user/hi...ml?sort=3&o=13
http://s1140.photobucket.com/user/hi...ml?sort=3&o=14
http://s1140.photobucket.com/user/hi...ml?sort=3&o=15
http://s1140.photobucket.com/user/hi...ml?sort=3&o=16
http://s1140.photobucket.com/user/hi...ml?sort=3&o=17
http://s1140.photobucket.com/user/hi...ml?sort=3&o=18
ms 2:
chuối chân xanh. gà 10 tháng, trạng 1kg08. hình lông chấp sát. đã cắt lông vô 1 dạt nghệ
tình trạng : win 2. 2 chạy
lối đá : ae đem gà wa xổ là biết.
giá 1tr3
http://s1140.photobucket.com/user/hi...ml?sort=3&o=36
http://s1140.photobucket.com/user/hi...ml?sort=3&o=41
http://s1140.photobucket.com/user/hi...ml?sort=3&o=40
http://s1140.photobucket.com/user/hi...ml?sort=3&o=44
http://s1140.photobucket.com/user/hi...ml?sort=3&o=45
ms 3:
chuối chân trắng điểm, chân 3 hàng vảy lỡ ,gà lai nặng, 8 tháng gà, trạng 1kg250 hiện tai 1kg2, hình lông lớn.
tình trạng :zin 100%, gà còn đang ra thêm lông.
lối đá: gà cự nhẹ, ae đem gà wa xổ để biết bo đá của nó nhé
giá : 2tr
http://s1140.photobucket.com/user/hi...tml?sort=3&o=0
http://s1140.photobucket.com/user/hi...tml?sort=3&o=2
http://s1140.photobucket.com/user/hi...tml?sort=3&o=3
http://s1140.photobucket.com/user/hi...tml?sort=3&o=4
http://s1140.photobucket.com/user/hi...tml?sort=3&o=6
http://s1140.photobucket.com/user/hi...tml?sort=3&o=8