Bán 1 chú chào mào mới thay lông mùa 3 còn mấy cọng hai bên tách nữa là xong
Chim chua xong lông nên chưa có lữa lắm chĩ tằm 30% mùa trước .
Chim mồng cao hơi lân , lông ôm sát , chơi cúp cầu chữ C, Siêng cánh. hót đão giọng liên tục .
Anh em mua về chăm 2 tuần lên lữa là chơi ok luôn. chưa căng lữa nhưng chắc cũng đũ chơi với mấy em bình thường.
http://www.youtube.com/watch?v=yNjSeW2KbT0&feature=youtu.be

Giá 3tr . liên hệ Huân 0975033253. xem chim quận 4