Trại sinh vật cảnh www.tramchimviet.com xin giới thiệu Chim Trĩ đỏ bảy màu (Red golden pheasant), trĩ bảy màu vàng, chim Trĩ Xanh, Trĩ Trắng (white pheasant), gà rosecomb, gà phoenix (gà phượng hoàng), Trĩ bảy màu đỏ, gà đá asil, gà đá peru, gà kiểng Gà vảy cá (Sebright), chim Trĩ Vân Nam (Trĩ hoa vàng, Trĩ reeves Pheasant, Chim Trĩ hoàng cung), gà lôi trắng con.
www.tramchimviet.com điện thoại 0977 044 714 anh Nam.
Bảo đảm giá rẽ nhất khu vực.
Bán tại trại không giao hàng.