bán:

0948-921-921 = 3t

0948-04-7979 = 4.5t

sim trả sau 94k/tháng vào tên toàn quốc
AE có nhu cầu liên hệ chữ ký lấy giá tốt (no sms)