Biệt thự biển Giáng Hương, nơi hòa nguyện của thiên nhiên giữa sông, núi và biển và đô thị sinh thái. Nằm trong khu quy hoạch phát triển đô thị Nha Trang về phía Tây, nơi tập trung tất cả các cơ quan hành chính của tỉnh Khách Hòa. Là khu vực quy hoạch du lịch sinh thái theo định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa. Thông tin chi tiết xem link bên dưới
https://sites.google.com/site/dinhch...rt-luxury-home
[IMG]file:///C:/Users/DINHCH~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]