hotline : 0942.013.013 & 07806.58.58.58 ( lâm )
------====------

0967.34.6886 = 2tr5
0967.003.113 = 800k
0967.29.7789 = 1tr
0967.82.66.28 = 900k ( phát mãi lộc - lộc mãi phát )
0967.63.69.63 = 700k
0967.06.16.36 = 700k
0967.03.05.08 = 700k

sim nguyên kích