093.202.1999
3T5
0933.41.68.68
12T

Tình trạng sim : Trả trước, để trong bóp k k sài

LH : 0933.261.102 Mr Duy Phương !