sim trả trước
0903400.053=4 triệu
thuê bao th 54 mobi
0903400.054=4 triệu
thuê bao thứ 55 mobi
giá 7 triệu/1 cặp
giá có giảm