Mình Cần Bán Con Gà Tre Lai 50 850gam Hình Lông Như 950gam
Do Đem Về Cắt Mồng Cắt Tích Sớm Quá Nên Em Nó Xung Ko Mạnh Ae Nào Có Nhu Cầu Nuôi Lại Đá Hay Đổ Mái Thì Alo Cho Mình
Giá 600K
DT:01699754866
Địa Chỉ: Gần Bệnh Viện Q12