XIN CHAO AE 5S
GA MINH BUON BAN TREN 5S CUG LAU ROI AE NAO DA CHOI WA GA MIK CUG BIT
GA MIK LA GA BON NHA DO RA DC TUYEN CHON KY LUONG
GA NAO MIK THU CUA R AE CHOI CU YEN TAM
MIK LAM AN LAY UY TINH LAM DAU
UY TINH CUA MINH KO PHAI MOT HAI TRIEU BAC
SDT 0935237311 HIEU 40T
0909850756 ty
MS1 GA DIEU 9LANG BON DA TOC DO CHUAN QUOC TE...GIA CALLGA XAM CHUOI 1KG BON DA QUOC TE..GIA CALLGA CHUOI LAI 1KG3 BON DA QUOC TE..GIA CALLAE XEM WA UP DUM MIK NHA C,ON AE NHIU