Cần bán bầy chó phóc sóc con gần 2 tháng tuổi,, đực, cái, màu vàng lửa, trắng, thuần chủng, đẹp, chích ngừa đủ. Lh: 301/21 Bình Long, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Tp.hcm. Tel: 0909 162 570