Tối qua trời nóng quá đang mở cửa hóng mát thì con gà mái này lạc vào nhà thế là đóng cửa lại bắt luôn
Đang tính hôm nay mang qua nhà mấy thằng bạn mần thịt thì ông hàng xóm thấy ông nói gà này là gà peru. mình thì chẳng biết peru periet j hết chỉ biết thịt gà thui nên lên đây nhờ cao nhân góp ý. nếu là gà peru thì để đẻ trứng bán hay ăn thịt