Chung Cư Vinaconex 7 Mỹ Đình
Mặt Bằng Căn Hộ: HOTLINE - 0946.752.247
Căn hộ :
77.5m2


Căn hộ :
110.4m2
Căn hộ :
86.5m2
Căn hộ :
110.8m2
Căn hộ :
97.1m2
Căn hộ :
86.5m2


Căn hộ :
86.5m2


Căn hộ :
86.5m2
Căn hộ:
107.6m2


Căn hộ :
129.1m2


Căn hộ:
105.5m2
Liên hệ trực tiếp: Phụ trách dự án: 0946.752.247

Chung Cư Vinaconex 7 Mỹ Đình