cần ra đi 1 em droter...2013 s7.......dep' còn mới 99% ...bao test Hoàng Phúc nha......... dep' mua mà ít đi..từ lúc mua giờ mới đi đc 3 lần nha......dep mới... đế chưa mòn 1 tý...đế hẵn còn nhám hột nha...giá em no la 1t8...kg fix nhe,,,,giá HP 2t590......ai cần alo 01647340585........ em o Bình Dương Gần Becamex... or Q4 sg gan Cảng Sài Gòn..ai gần đó..có thể xem dép nha.....