1.

0966.222.112

sim đôi, hạn kích tháng 12 năm 2013!

giá 899k!

2.

0966.222.339

sim đôi, hạn kích tháng 12 năm 2013!

giá 699k!
LIÊN HỆ: HUY 0909.002345