0902.93.7777sim đã kích, hạn dùng 2018!Giá chuẩn: 18,9 triệu.....................