Xin chào anh em 5 giây, có vài con gà giới thiệu đến anh em tham khảo, vài tấm hình tham khảo.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
MS 1: GÀ XANH LAI PHI 3KG GẦN 2 MÙA
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Ms 2: GÀ ÚA 2K8
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
KHI CẦN LIÊN HỆ TÙNG SỐ ĐT 0908015393 (35 TUỔI)