Liên hệ 0966.018.589 hoặc 0947.518.589 để mua sim nhé các bạn. Ấn vào số cần mua, nếu không đổ chuông là sim vẫn còn, gọi cho chúng tôi để được hướng dẫn mua. Giao dịch trực tiếp tại Hà Nội hoặc gửi tiền qua ngân hàng hoặc COD (gửi tiền khi nhận được sim thông qua ngân hàng, gửi trước mình 100k để đảm bảo các bạn mua sim nhé).
0965.988.999 ………………. 23tr
0965.788.999 ………………. 16tr
0965.966.999 ………………. 20tr
0965.866.999 ………………. 22tr
0965.69.69.99 ………………. 23tr
0965.686.999 ………………. 25tr
965.883888 ………………. 22tr
0965.466.888 ………………. 18tr
965.996999 ………………. 23tr
965.993999 ………………. 20tr
965.992999 ………………. 20tr
965.991999 ………………. 20tr
0965.882.888 ………………. 18tr
0965.881.888 ………………. 18tr
0965.877.888 ………………. 15tr
0965.838.999 ………………. 15tr
0965.828.999 ………………. 15tr
0965.833.999 ………………. 15tr
0965.977.999 ………………. 18tr
0965.89.98.98 ………………. 12tr
0962.89.98.98 ………………. 10tr
0965.99.8989 ………………. 10tr
0965.969.888 ………………. 16tr
0965.979.888 ………………. 15tr
0965.468.999 ………………. 18tr
0965.456.888 ………………. 19tr
096.5959.888 ………………. 18tr
096.5858.999 ………………. 20tr
096.595.6888 ………………. 12tr
096.5665.999 ………………. 20tr
09.6555.8999 ………………. 23tr
09.6555.7999 ………………. 18tr
09.6555.0999 ………………. 15tr
09.6555.1999 ………………. 18tr
09.6555.2999 ………………. 18tr
09.6555.3999 ………………. 18tr
965.965.999 ………………. 16tr
965.965.888 ………………. 13tr
965.968.999 ………………. 18tr
09.65.655.999 ………………. 13tr
09.65.955.888 ………………. 12tr
0965.939.888 ………………. 15tr
0965.933.888 ………………. 12tr
0965.922.999 ………………. 15tr
965.880888 ………………. 16tr
096.567.7999 ………………. 15tr
0967.279.888 ………………. 8tr
0964.123.999 ………………. 12tr
0964.123.888 ………………. 12tr
0965.456.999 ………………. 22tr
0967.234.888 ………………. 12tr
0965.911.999 ………………. 15tr
0965.878.999 ………………. 15tr
0965.877.999 ………………. 16tr
0965.855.999 ………………. 12tr
09.6565.5666 ………………. 15tr
965.868666 ………………. 18tr
0965.669.666 ………………. 15tr
09.6556.5666 ………………. 16tr
09.6555.6777 ………………. 10tr
096.989.9988 ………………. 10tr
096.555.8989 ………………. 12tr
096.998.9988 ………………. 10tr
0965.88.9898 ………………. 10tr
0965.590.888 ………………. 5tr
0965.58.78.88 ………………. 8tr
097.33.16888 ………………. 12tr
96664.9888 ………………. 9tr
9666.47888 ………………. 10tr
09668.02.888 ………………. 9tr
9669.01.888 ………………. 8.5tr
09666.37.888 ………………. 9.5tr
0963.06.5888 ………………. 6.5tr
9667.13999 ………………. 6.5tr
0966.70.6888 ………………. 11tr
0966.87.6888 ………………. 11tr
09668.07.888 ………………. 8tr
09668.04.888 ………………. 7.5tr
09667.02.888 ………………. 7tr
09667.02.999 ………………. 7tr
9667.46888 ………………. 10tr
0963.50.6999 ………………. 7tr
0963.05.3888 ………………. 7tr
0962.766.999 ………………. 12tr
0969.33.1999 ………………. 16tr
0966.16.0999 ………………. 8.5tr
09.6222.3999 ………………. 15tr
09.6222.5999 ………………. 15tr
098.33.77.666 ………………. 7tr
098.99.88.777 ………………. 6.5tr
098.99.33.777 ………………. 6tr
0982.92.4888 ………………. 7tr
0969.212.888 ………………. 10
096.97.67888 ………………. 10tr
096.2202.888 ………………. 8tr
0962.33.0888 ………………. 9tr
0963.090.888 ………………. 10tr
0969.00.888 ………………. 10tr
0969.55.7999 ………………. 15tr
96.36.16.999 ………………. 12tr
0969.575.999 ………………. 12tr
0969.676.999 ………………. 12tr
0969.232.999 ………………. 12tr
0968.737.999 ………………. 12tr
096.8808.999 ………………. 10tr
0962.88.1999 ………………. 12tr
0962.757.999 ………………. 10tr
0969.22.1999 ………………. 12tr
9669.00.888 ………………. 10tr
0962.33.1888 ………………. 10tr
09667.62.888 ………………. 7.5tr
0966.59.3888 ………………. 7tr
0963.07.2888 ………………. 6.5tr
0963.04.1999 ………………. 6.5tr
0966.59.49.99 ………………. 6tr
0966.70.1999 ………………. 6tr
09667.03.999 ………………. 6tr
09667.05.888 ………………. 6.2tr
0966.72.1999 ………………. 7tr
0966.79.1888 ………………. 6.5tr
09667.59.888 ………………. 6tr
09667.52.888 ………………. 6tr
0966.76.1888 ………………. 7tr
097.46.40.888 ………………. 6.5tr
0966.73.1888 ………………. 5.5tr
0969.579.888 ………………. 20tr
0968.779.888 ………………. 20tr
0966.919.888 ………………. 18tr
0969.577.888 ………………. 13tr
0969.665.888 ………………. 13tr
0962.313.888 ………………. 13tr
0969.200.888 ………………. 10tr
09.777777.95 ………………. 22tr
0982.88.88.33 ………………. 13tr
0973.99.99.22 ………………. 10tr
0976.99.99.22 ………………. 11tr
973.88888 ………………. 10tr
0982.88.88.11 ………………. 10tr
986.599998 ………………. 10tr
975.222226 ………………. 10tr
0973.199.299 ………………. 10tr
0963.66.3979 ………………. 5.5tr
0966.05.6868 ………………. 18tr
096.991.3939 ………………. 5tr
0979.44.8886 ………………. 4tr
096.55.88668 ………………. 12tr
0967.33.8668 ………………. 10tr
096.569.8668 ………………. 10tr
0967.39.8668 ………………. 9tr
0967.38.8668 ………………. 8.5tr
0965.98.8668 ………………. 9tr
0965.38.8668 ………………. 9tr
0979.31.0000 ………………. 8tr
0987.77.33.88 ………………. 7tr
0983.97.6688 ………………. 13tr
0979.22.6886 ………………. 13tr
0985.00.8668 ………………. 13tr
0969.00.8668 ………………. 11tr
0979.26.6688 ………………. 18tr
096.228.8668 ………………. 12tr
096.992.8668 ………………. 9tr
096.993.8668 ………………. 9tr
0969.38.8668 ………………. 11tr
0962.33.8668 ………………. 12tr
0969.26.8668 ………………. 11tr
0962.80.8668 ………………. 8tr
0969.23.8668 ………………. 8tr
0972.35.8668 ………………. 7.5tr
0978.54.6886 ………………. 7tr
0973.40.6688 ………………. 9tr
0983.97.8866 ………………. 4.5tr
097.3333.866 ………………. 4.5tr
096.567.8668 ………………. 15tr
096.567.6886 ………………. 10tr
09.68.66.3979 ………………. 6.5tr
0985.23.3939 ………………. 7tr
0962.81.8668 ………………. 8.5tr
0966.02.8668 ………………. 9tr
0977.80.8668 ………………. 12tr
096.995.8668 ………………. 9.5tr
096.238.8668 ………………. 8.5tr
0963.72.8668 ………………. 7tr
0973.72.8866 ………………. 5tr
0963.64.86.86 ………………. 6tr
0979.17.8866 ………………. 4.5tr
0986.73.8866 ………………. 4.5tr
0973.566.966 ………………. 6tr
0973.199.699 ………………. 8tr
0975.768.168 ………………. 4.5tr
0963.868.168 ………………. 4tr
96.94.86668 ………………. 6tr
9688.46668 ………………. 5.5tr
96.95.36668 ………………. 5.5tr
0966.70.6686 ………………. 3tr
0975.47.1368 ………………. 3tr
09.888886.14 ………………. 5tr
098.22.88881 ………………. 6tr
09.88888.594 ………………. 5tr