chẳng hiểu gà như thế nào, cân nặng bao nhiêu, đá thế nào, chân cẳn ra sao, địa chỉ ở đâu, bổ sung thêm chi tiết dẽ ra đi nè