Đ[FONT=Arial, serif]ầu cốt[/FONT]


[IMG]http://www3.picturepush.com/photo/a/13453551/640/13453551.png[/IMG]
[IMG]http://www5.picturepush.com/photo/a/13453553/640/13453553.png[/IMG]
Khóa đi[FONT=Arial, serif]ềukhiển[/FONT]


[IMG]http://www4.picturepush.com/photo/a/13453557/640/13453557.png[/IMG]
Khóa néo


[IMG]http://www2.picturepush.com/photo/a/13453565/640/13453565.png[/IMG]
c[FONT=Arial, serif]ột điện[/FONT]


[IMG]http://www4.picturepush.com/photo/a/13453567/640/13453567.png[/IMG]
Cáp đi[FONT=Arial, serif]ện[/FONT]


[IMG]http://www1.picturepush.com/photo/a/13453569/640/13453569.png[/IMG]
[IMG]http://www2.picturepush.com/photo/a/13453570/640/13453570.png[/IMG]


[IMG]http://www3.picturepush.com/photo/a/13453571/640/13453571.png[/IMG]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]Quýkhách hàng quan tâm tới Thành An có thể truy cập:[/FONT][/COLOR][URL="http://www.dienthanhan.com/"][COLOR=#22229c][FONT=Verdana, serif]www.dienthanhan.com[/FONT][/COLOR][/URL][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]
Hoặcliên hệ:[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif] [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]


VPGD:Số 486 Trần Khát Chân – Hai Bà Trưng – Hà Nội – ViệtNam

Tel: (+84 4)3.9763332 Fax: (+84 4)3.9766146 Hotline:0912.877.972

Email:[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif] [/FONT][/COLOR][EMAIL="nam@dienthanhan.com"][COLOR=#22229c][FONT=Verdana, serif]nam@dienthanhan.com[/FONT][/COLOR][/EMAIL][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif] [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]–[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif] [/FONT][/COLOR][EMAIL="trang@dienthanhan.com"][COLOR=#22229c][FONT=Verdana, serif]trang@dienthanhan.com[/FONT][/COLOR][/EMAIL][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]

[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif][B]Cửahàng giới thiệu sản phẩm:[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]

Địachỉ: 39 D2 tập thể Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - HàNội

Điện thoại: +(84 4) 3.9783697 Fax: (+84 4)3.8218347

Di động: 0976.183.162 ( Mrs.Bích)

Email:[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif] [/FONT][/COLOR][EMAIL="nam@dienthanhan.com"][COLOR=#22229c][FONT=Verdana, serif]nam@dienthanhan.com[/FONT][/COLOR][/EMAIL][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]

[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif][B]Nhàmáy sản xuất:[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif]

Địachỉ: Phú Thụy - Gia Lâm – Hà Nội

Điện thoại+84 4) 3.6782542 Fax: (+84 4)3.6782542

Email:[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana, serif] [/FONT][/COLOR][EMAIL="nam@dienthanhan.com"][COLOR=#22229c][FONT=Verdana, serif]nam@dienthanhan.com[/FONT][/COLOR][/EMAIL]