di nhanh sáng nay :

0964.27.8668 = 1900k fix
0949.25.1234 = 1200K
fix