Xin chào các anh em.
TOPIC LUÔN UPDATE Hàng lai nặng bổn dữ.
Mình mới lên đợt gà mới cho anh em chơi nà.
Gà có góc gác bổn bang cho anh em chơi yên tâm.
MS1: Khét 75 chân xanh, mắt ếch. Có một huyền ngay cựa.
Trạng 2kg4.
Mời ae thưởng lãm.


Anh em nào cần liên hệ Kiệt 0909 094 896
Giá em nó ra đi để ae chơi là 2 triệu 500.
Giao dịch ở 73 Dương Bá Trạc P1 Q8.
Anh em có qua xem alo trước cái hen.
Thân chào anh em.