mình cần bán sound xfi-music sb0460 retail vs remote control sb0540
giá combo 850k k xé lẻ
đang sài trong máy còn mới đầy đủ đĩa driver
remote còn nguyên hộp
ai cần ll vs mình qua số 0985565701(Quý 24t)
cho mình nợ hình