Cần tiền nên bán lỗ 20 thanh ram 4g/1333 KINGMAX,new 100%,tem Vien Son 29/6/13,giá 750k/c
call 0977 .054.237,d/c:Kha Vạn Cân,q.Thủ Đức,thks các ACE đã quan tâm &up phụ