Mod cho mình vài ngày để tiễn em nó đi nhé
Do lồng đất ở nhà nhiều....lồng khoen lại đang thiếu...nên chọn ra 1 cái để cho em nó ra đi( hoặc giao lưu với lồng Khoen- ngang ngửa nhé)
Lồng đất lủng
Lên nước đỏ âu
Zin đét đẹt toàn lồng......chạm lun vành..móc....
Đáy gỗ dày khằng
Đã vào bợ cầu--cóng = xương..( mai , lan , trúc, cúc)
Kèm áo hoành cơ TQ + bộ cóng tích chữ tàu
HÌNH SAO..THÌ LỒNG EM VẬY...LỒNG NÀY LẤY CỦA MỘT ANH BÊN TÂN BÌNH.....GIỜ CHƯA KỊP CHỤP NÊN LẤY HÌNH NÀY...BẢO ĐẢM GIỐNG 150%...QUA XEM KHÔNG GIỐNG EM XIN TẶNG LUÔN LỒNG

Giá mong muốn ra đi: 1tr5( em xin no fix)...ae nào sms có ý fix thì em xin không tl)
Hoặc muốn giao lưu lấy lồng khoen
Bó lủng...thái tử..vuông...gì cũng được
Ngang ngữa với lồng em là ok
dt: 090604 1323 Nhân
dc: 71 Trần KHắc Chân P Tân Định Q1